Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk

Missie (waar staan we voor)
Als VVR staan we samen in een traditie van vrijzinnig christendom. We bieden onderdak aan vrij, vragend en vriendelijk geloven, middenin een samenleving die wel wat verdieping en verbeelding kan gebruiken. Een plek voor betrokken ontmoeting, bezinning op het leven en verhalen die aanzetten tot denken en doen.

Visie (waar gaan we voor)
– Wij drukken het vrijzinnige geloof uit in woorden en vormen die zowel toegankelijk als prikkelend zijn
– Als gemeenschap zorgen wij voor elkaar en voor de aarde
– Wij geven voeding aan de groei en bloei van ieders persoonlijke gods- en wereldbeeld
– Wij koesteren onze geschiedenis en traditie, maar blijven open voor verandering
– Wij benadrukken wat we samen delen en waarderen elkaars eigenaardigheden
– Samen met onze partners binnen en buiten de Regentessekerkgemeenschap verzorgen wij een divers aanbod van activiteiten waarin onze missie gestalte krijgt

Contact
In november 2018 opgericht door NPB Apeldoorn en VVP Apeldoorn