NPB

Contactgegevens NPB Apeldoorn
Predikant
Ds. K. Douwes
T 06 2162 2676
E kdouwes@gmx.com
Op donderdag in Apeldoorn aanwezig
Dinsdag en woensdag zijn vrije dagen
Bestuur
E npb
mw. D. Bosveld (voorzitter, penningmeester)
T 055 521 1975
bankrekening NL96 INGB 0000 8494 67 t.n.v. NPB Apeldoorn
dhr. Sj. de Haan (secretaris, ledenadministratie)
T 055 542 7856

Huisbezoek
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595

Opname kerkdienst
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595