Gebouw

De huidige Regentessekerk vervangt een ouder kerk­gebouw uit 1883, dat op dezelf­de plek heeft gestaan. Omstreeks 1930 ont­stond de behoefte aan een grotere kerk. Want ook kerkten de leden van de Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Remonstranten in de Protestanten Bond kerk.
De eer­ste steen van dit, door architect J.H. Klosters, voor de NPB ontworpen gebouw werd op 19 september 1931 gelegd en op 30 april 1932 ingewijd. Klosters is een Apeldoornse archi­tect, die tevens voor een aantal woningcomplexen in de Metaal­buurt tekende.
De kerk is rond 2000 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. De kerk is gelegen in de wijk “De Parken”, een beschermd stadsgezicht.
Sinds 2006 zijn de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn en Omgeving en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten gezamenlijk eigenaar van deze kerk.

Getallensymboliek
De Regentessekerk bezit een rechthoekige plattegrond met een smaller uitgebouwd eveneens rechthoekig portaal tegen de voorgevel aan de straatzijde. Aan de achterzijde bevindt zich een aanbouw waarin de nevenruimten waarin o.a. een grote zaal is ondergebracht. De grondgetallen in dit gebouw zijn 3 en 4 terwijl de maatverhoudingen worden gevormd door de gulden snede of goddelijke verhouding. De hoofdvormen van het gebouw zijn vierhoeken (in de grondvlakken) en driehoeken (in de dakvlakken).
Maar ook vindt men in de zijgevels, van buiten gezien, 4 maal een raamgroep of travee met elk 3 ramen, gevolgd door 3 kleine ramen. Naast de hoofdingang bevinden zich aan weerszijde 3 ramen.
De Regentessekerk is gemetseld in zgn. Vlaams verband met een rood/bruine baksteen voor de plint en gele steen voor het muurwerk daarboven. De dakbedekking bestaat uit paarse geglazuurde gotische pannen.

Meer informatie leest u in De architectuur van het kerkgebouw, geschreven door J.H. Klosters