Diaconale Collecte

Iedere zondag wordt er tijdens of na de viering gecollecteerd voor de diaconie.

In het onderstaande lijstje kunt u zien wat het doel van de week is en kunt u lezen over het doel op de website.

Als u niet in de kerk komt kunt u het diaconale doel ook steunen door een gift over te maken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie en de naam van het doel.

Nieuwsbrief juni 2022 Amma Lamai
Nieuwsbrief juni 2021 Kenya Fonds
Nieuwsbrief juli 2022 Stichting kLeef!

Collecterooster 2022

Januari en februariStichting Citypastoraat
Maart en aprilSt Luke’s Hospital Malawi
Mei en juniDe Kap
Juli en augustusArtsen zonder grenzen
September en oktoberAmma Lamai
November en decemberDe Voedselbank
Kerst, Pasen, PinksterenStichting ‘kLeef
EeuwigheidszondagHospice Apeldoorn