Diaconale Collecte

De diaconale collecte in november en december 2021
is bestemd voor het Citypastoraat.

Herberg Deventerstraat

Het doel van de Stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn.

Het present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg’, waar iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is: ontmoeting met anderen, rust en bezinning, maar ook het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen, dat kan allemaal in De Herberg, Deventerstraat 40.

U kunt het Citypastoraat ook steunen door een gift over te maken op bankrekening: NL16 INGB 0001 1221 19 t.n.v. Stichting Regentessekerk te Apeldoorn, vermeld hierbij diaconie Regentessekerk Citypastoraat.

Bedankbrief Stichting Geef een koe
Nieuwsbrief december 2021 Amma Lamai
Nieuwsbrief december 2021 Kenya Fonds


Collecterooster 2021

November en december 2021Stichting Citypastoraat
Januari en februariStichting Citypastoraat
Maart en aprilSt Luke’s Hospital Malawi
Mei en juniDe Kap
Juli en augustusArtsen zonder grenzen
September en oktoberAmma Lamai
November en decemberDe Voedselbank
Kerst, Pasen, PinksterenStichting ‘kLeef
EeuwigheidszondagHospice Apeldoorn