Diaconie

Diakenen (uit het Grieks: dienaren) zijn de oren, ogen en handen van de kerkelijke gemeente. Zij zijn betrokken bij de (materiële) zorgen van mensen en vragen aandacht voor situaties van onrecht en nood dichtbij en verder weg.
Dat komt tot uitdrukking in schrijfacties voor gevangenen via Amnesty International, het uitnodigen van vluchtelingen in de kerk, het verstrekken van individuele geldelijke steun in noodsituaties en het financieel ondersteunen van plaatselijke en internationale hulpprojecten.

Diaconale commissie
Diaconale collecte

Amnesty International
Veertigdagenkalender
Vluchtelingen