Remonstrantse Gemeente

Logo RGA

Contactgegevens Remonstrantse gemeente
Kerkenraad
E rga
mw. E. van Heuven-van Nes (secretaris)
T 055 355 4899

dhr. W.A.J.M. Sips (penningmeester)
T 055 533 3511
bankrekening NL79 ABNA 0531 6147 19 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Apeldoorn

De kerkenraad vergadert op de eerste woensdag van de maand.
U kunt zaken ter tafel brengen.

Ledenadministratie
mw. C.J. Barkhof – Schrevel
T 055 541 5353

Liturgiecommissie
mw. A.M. Dwarshuis – van Driel
T 055-522 0114
mw. E.C. de Graeff

Opname kerkdienst
dhr. J. Oostra
T 055 355 4628

Autodienst
mw. E. van Heuven-van Nes (secretaris)
T 055 355 4899
(uiterlijk op vrijdagavond aanvragen of inspreken op antwoordapparaat)

Contactleden
centraal contactlid
mw. L. Reijnierse – Zuidema
T 055 355 4875