Welkom

De Regentessekerk

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst.
Iedere vierde zondag in de maand is er om 16.30 uur een Vesper.
In de kerk is een geluidsinstallatie en ringleiding aanwezig. Van elke dienst wordt een CD-opname gemaakt.

Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er allerlei activiteiten zoals gesprekskringen, leerhuis, cursussen en lezingen.

Zes keer per jaar verschijnt het Regentessekerkblad.

Activiteitenboekje De Groene Hoed

Onze visie

Binnen de Regentessekerk werken de Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk en de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn samen in de (protestants-)christelijke traditie.
De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Regentessekerkgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.

Wat is vrijzinnig?

Een warm en vriendelijk geloof, met als hart ieders voortdurende en unieke zoektocht naar een zinvol leven en liefdevolle zorg voor de aarde en haar bewoners. Vrijuit putten wij inspiratie uit eigen ervaring, de bijbel, filosofie, kunst, wetenschap, natuur en onze medemensen. Vrijzinnigen stimuleren een ontdekkende, nieuwsgierige geest, scheppen ruimte voor twijfel en waarderen humor en gezelligheid.