VVR

Logo VVR

Contactgegevens VVR Apeldoorn
Predikant
Ds. K. Douwes
T 06 2162 2676
E kdouwes@gmx.com
Op donderdag in Apeldoorn aanwezig
Dinsdag en woensdag zijn vrije dagen

Bestuur
E email
dhr. A. van der Beek (voorzitter)
T 055 533 8156
mw. D. Bosveld (2e voorzitter)
T 055 521 1975
mw. D. Bosveld (penningmeester)
bankrekening NL 51 INGB 0009 0945 01 t.n.v. Vereniging Vrijzinnige Regentessekerk
dhr. Sj. de Haan (secretaris, ledenadministratie)
T 055 542 7856
mw. A. Breedveld (lid)
mw A. Stafleu-van der Linden (lid)

Huisbezoek
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595
Onderlinge contacten “1 op 7”
mw A.Stafleu-van der Linden
T 055 521 1185

Opname kerkdienst
mw. P.J. van der Ben
T 055 356 0595
dhr. E. Alewijnse
T 055 366 5757

Taxi-dienst
Wie op zondagmorgen niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan kan thuis worden opgehaald. Neem dan telefonisch contact op met één van de bestuursleden.