Ramen

Gebrandschilderde ramen

raam

De kerk heeft vanaf de bouw in 1932 een aantal fraaie gebrandschilderde ramen. Deze ramen dienen een tweeledig doel. Zij hebben een esthetische en een symbolische functie. De grondgedachte van deze door de glazenier H.G.Bokhorst uit Deventer in de Art-Decostijl vervaardigde ramen was een kleurencombinatie te maken, die een mystieke verheven sfeer in het interieur van de kerk moest scheppen. In 1989 heeft Cees Jan van der Wees de gebrandschilderde ramen gerestaureerd.

raam balcon

De symboliek van lijn en kleur  door H.G. Bokhorst uit Deventer
Een geloofsbelijdenis in gebrandschilderde kerkramen door Dr. C.J. Bleeker

Raam voordeur

De foto’s van de gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door Harm Wierenga