Links

Voor meer informatie over de landelijke organisaties:
Vrijzinnigen Nederland
De Remonstrantse Broederschap
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

De Protestantse Kerk in Nederland

Andere kerkelijke sites in Apeldoorn:
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
Protestantse Gemeente Apeldoorn
PKN classis Veluwe
Het Apeldoorns Beraad van Kerken
Protestantse Diaconie Apeldoorn

Andere interessante links zijn:
Kerkinactie Samen zijn we Kerk in Actie
Arminius Voor jongeren tot 35 jaar
Liedboek Achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek