Amnesty International

Handtekeningenlijst voor Amnesty

Elke maand ligt er in de Regentessekerk een nieuwe handtekeningenlijst voor een slachtoffer van schending van mensenrechten. Voor of na de dienst kunt u daar uw handtekeing op zetten. Iedere maand een nieuwe actie.
Actie voeren, dat is wat we kunnen doen. En de slachtoffers gedenken in onze gebeden.

En het helpt:

‘Jullie waren de zonnestralen in het pikdonker ’

65 handtekeningen stuurden we in november 2019 vanuit de Regentessekerk. Met het verzoek aan de Egyptische overheid om Ibrahim Ezz el-Din vrij te laten. Hij was onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden.
Agenten in burger pakten hem op en niemand wist waar hij was. Hij werd niet aangeklaagd of berecht maar verdween in de gevangenis. We dachten aan hem toen zijn naam genoemd werd bij de afkondigingen in de kerk en misschien baden we om kracht voor hem.

Toen was er weer een nieuwe maand en een nieuw slachtoffer van mensenrechtenschending. En hij zat 34 maanden vast in willkeurige detentie.

Maar, op 26 april 2022 werd hij VRIJGELATEN!
Hij schreef: ‘Gedurende de bijna 3 jaar die ik in de gevangenis doorbracht, voelde ik dat ik elke dag een deel van mijn ziel verloor en de hoop op terugkeer naar het leven, naar de vrijheid. Het enige dat mijn dagen verlichtte en me hoop gaf, was het nieuws dat ik ontving dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten. In de donkerste momenten van wanhoop was het nieuws van de campagnes waarin werd opgeroepen tot mijn vrijlating mijn enige motivatie om de hoop niet op te geven.
Ik wil iedereen bedanken die bijdroeg aan de campagne en mij binnen en buiten Egypte verdedigde. Ik dank vooral Amnesty International en al haar medewerkers en leden:
Jullie waren de zonnestralen in het pikdonker.’

Ada Stafleu