Predikanten

Ds Klaas Douwes 
Voorganger van de VVR
T
06 2162 2676
E kdouwes@gmx.com

Binnen de Remonstrantse Gemeente (RGA) wordt voor de professionele begeleiding per taakgroep beroep gedaan op wisselende Remonstrantse predikanten.