De Groene Hoed

In het Activiteitenboekje vindt u het overzicht van activiteiten die plaatsvinden in de Regentessekerk en de Doopsgezinde Kerk gedurende het seizoen. De activiteiten zijn bedoeld als mogelijkheden voor zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De Groene Hoed verzorgt en coördineert in samenwerking met anderen de programmering. Ondanks de poging tot volledigheid kunnen er in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden door toevoeging of uitvallen van activiteiten. Dit wordt vermeld op de website. De activiteiten vinden vrijwel allemaal plaats in de Regentessekerk of in de Doopsgezinde Kerk. Wij hopen u in het komende seizoen te ontmoeten!

Activiteitenboekje 2023-2024