Giften en legaten

Giften en legaten

Weet u dat met ingang van 2014 geen notariële akte meer nodig is, als u voor een termijn van minstens vijf jaar uw bijdrage of gift wilt vastleggen?

Dit heeft fiscale voordelen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van de penningmeesters.

Stichting Regentessekerk
Mw. D. Bosveld
E info
T 055 521 1975
NPB
Mw. D. Bosveld
E npb
T 055 521 1975
RGA
Dhr. W. Sips
E rga
VVP
Dhr. A. van der Beek
E vvp