Vakantiegeld Samen Delen

Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die dit jaar voor de 11e keer wordt gehouden. Vanaf 19 april tot en met 6 juni 2022 kunt u een gift geven of een aanvraag indienen.

Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te maken.

Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De enorme inflatie en de onzekerheid voor de toekomst, mede door de oorlog in Oekraïne, brengt een grote groep mensen in problemen.

Plannen maken voor een vakantie zal er voor veel mensen helemaal niet bij zijn dit jaar. Het is al een hele kunst om de energierekening en de dagelijks boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat.

Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van 31 kerken in de gemeente Apeldoorn.

In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.

Geven? Dat kan ook via de QR-code. Giften via deze QR-code komen geheel ten goede aan Vakantiegeld Samen Delen via de rekening van Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN).

2021 was een jaar waarin 809 aanvragen werden goedgekeurd en 900 giften werden gegeven. Dit leverde een recordopbrengst op van: € 155.077,55.  


Aanvragen en giften zijn welkom t/m 6 juni.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Zie ook de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl