RGA Apeldoorn

De Remonstranten (officieel de Remonstrantse Broederschap) vormen een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. Zij vormen een van de oudste protestantse kerken van Nederland, ontstaan in 1619 toen enkele predikanten in conflict kwamen met de toenmalige gereformeerde kerk. Deze predikanten pleitten voor enige mate van geloofsvrijheid binnen de orthodoxe Nederlandse gereformeerde kerk en verzetten zich tegen de gedachte dat de levenswijze van mensen geen enkele invloed zou hebben op hun relatie met God.

Hun bezwaren hebben zij beschreven in een Remonstrantie, waar de Remonstranten hun naam aan danken. De term Broederschap slaat op de groep predikanten die de Remonstrantie ondertekende, een broederschap van predikanten.

Ruimte en verdraagzaamheid zijn belangrijke begrippen binnen de Remonstranten. Ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en respect voor die ander, op zoek gaan naar een actuele manier van geloven.

Pasklare antwoorden hebben Remonstranten niet. Zij aanvaarden dat er vragen zijn waarop eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden.
Wel leggen Remonstranten een verbinding tussen bijbelse verhalen en de wereld van nu. Zij ontlenen er hun verwachting aan, dat het zin heeft zich in te zetten voor een samenleving, die gekenmerkt wordt door vrede, gerechtigheid en eerbied voor al wat leeft.

De eeuwen door hebben remonstranten belangrijke bijdragen geleverd aan de vernieuwing van de theologie en het maatschappelijk leven. In de 20e eeuw groeide, vooral onder invloed van de oecumene, de belangstelling voor sociale en politieke vragen.

In de oecumenische beweging hebben de Remonstranten altijd van harte gedeeld, ondanks haar ondogmatische visies.

Jongeren
Arminius is de remonstrantse jongerengemeente voor mensen van 20 tot 35 jaar. Al jarenlang bewijst Arminius dat in drukke agenda´s wel plaats is voor geloven en kerk. Arminius organiseert verschillende activiteiten, waaronder weekenden, gesprekskringen en filmmiddagen. In de kringen gaan we aan de hand van een (bijbel)tekst in op de betekenis van deze verhalen in vroeger tijd en nu. In weekenden gaan we dieper op een thema in. Zou Prediker dan echt nog actueel zijn? Ja! Voor alles is een tijd; een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd voor Arminius. Heeft u (klein)kinderen tussen de 20 en 35, wijs hen op Arminius. Voor meer info, Klik hier of mail de coördinator Jonge Remonstranten, Japke van Malde.

Leden en vrienden krijgen het landelijke blad AdRem toegestuurd. Een idee om een proefabonnement te nemen of cadeau te doen. Klik hier voor meer informatie.

De Remonstrantse Broederschap is een ANBI instelling
Contactgegevens