Regentessekerkblad

Het Regentessekerkblad bevat informatie over de drie Regentessekerkpartners.

Tekening Regentessekerk

Het verschijnt 6 keer per jaar.
Contactpersoon:
mw. M.C. Siegelaar – Rosier
T 055 521 5299

Februarinummer 2022
Maartnummer 2022
Juninummer 2022
Augustusnummer 2022
Oktobernummer 2022

Regentessekerkbladen 2021

Verslagen van Activiteiten

In 2022 moet de kopij  bij de redactie zijn voor:
Inleverdatum(/Verschijningsdatum/Overdenking)
24 januari / 2 februari / VVR
14 maart / 23 maart / VVR
23 mei / 1 juni / RGA
1 augustus / 10 augustus / VVR
3 oktober / 12 oktober / VVR
5 december / 14 december / RGA

De redacteuren verzorgen bij toerbeurt de eindredactie. De verantwoordelijke eindredacteur voor ieder nummer wordt steeds in het vorige nummer op de binnenzijde van het kaft vermeld. Adressen staan achter op het blad.

Voor alle duidelijkheid: de sluitingsdatum is de uiterste datum waarop de kopij bij de eindredacteur binnen moet zijn, eerdere toezending wordt zeer op prijs gesteld!